معدن زغال سنگ صنعت و نیکل مشکل تجزیه و تحلیل کیفیت