1214 مدل های سنگ شکن با یک موتور 132 کیلو وات چند بسیار