ظرفیت خام از برای فروش در ایالات متحده استفاده می شود