سازندگان ژاپنی از سنگ شکن های فلزی استفاده می کنند