و پایان شربننج آسیاب شرکت های ساخت و ساز کارخانه سنگ طلا