Your search results

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisatie hierna te noemen Approved by Linda. Het moment waarop de reiziger de voor inschrijving noodzakelijke gegevens aan Approved by Linda schriftelijk dan wel telefonisch kenbaar maakt geldt als moment van aanvaarding.

Reservering

Om één van de accommodaties te reserveren, die op deze site staan dient u een reserveringsverzoek in bij Approved by Linda. Hierin geeft u uw naam, email adres, telefoonnummer, het type accommodatie, uw reisperiode, de samenstelling van uw reisgezelschap en eventuele wensen/bijzonderheden aan.

Approved by Linda checkt de beschikbaarheid bij de eigenaar van de accommodatie in de door u gewenste periode. Met uitzondering van extreme gevallen of situaties, geeft Approved by Linda binnen 24 uur via e-mail antwoord op uw reserveringsaanvraag. Bij beschikbaarheid ontvangt u van Approved by Linda een reserveringsoptie, die 2 dagen geldig is.

Voordat u definitief gaat reserveren raad ik u aan om alle voorwaarden van de accommodatie, zoals die vermeld staan op de website en de Algemene Voorwaarden van Approved by Linda nauwkeurig te lezen. Op het moment, dat u definitief reserveert zijn deze voorwaarden bindend.

Wilt u de reserveringsoptie omzetten in een definitieve reservering, dan dient u dat binnen 2 dagen te doen, daarna vervalt de reserveringsoptie en mag de accommodatie de optie vrijgeven voor andere klanten.

Met het telefonisch of schriftelijk (email) bevestigen van de reserveringsoptie naar Approved by Linda geeft u aan kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de voorwaarden van de accommodatie die u wilt reserveren.

Het is niet toegestaan in de accommodatie te verblijven met meer personen dan op de reserveringsaanvraag vermeld staat. De verhuurder van de accommodatie mag extra personen weigeren of tegen betaling toelaten.

Afhankelijk van de voorwaarden van de accommodatie zijn het meebrengen van huisdieren eventueel toegestaan, uiteraard in overleg met de verhuurder.

Betaling

Voor een boeking worden alleen bemiddelingskosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen 5% over de gehele reissom en dient gelijktijdig met de aanbetaling van de accommodatie overgemaakt te worden.

De betalingswijze kan per accommodatie verschillen. De betaling geschiet vooraf via Approved by Linda of ter plekke aan de eigenaar. Veelal vraagt de verhuurder van de accommodatie een aanbetaling van 30% van de totale huurprijs.

Bij voorafbetaling aan Approved by Linda dienen de bemiddelingskosten en de aanbetaling door Approved by Linda te zijn ontvangen binnen 3 dagen na dagtekening van de schriftelijke bevestiging van de reservering.

Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Approved by Linda. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar schriftelijk door Approved by Linda op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Approved by Linda heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Annulering

Annuleringen dienen schriftelijk aan Approved by Linda kenbaar te worden gemaakt en u dient hiervan een schriftelijke bevestiging van Approved by Linda te ontvangen. Approved by Linda brengt de annuleringskosten in rekening die op het moment van annulering door de accommodatieverschaffer aan Approved by Linda in rekening worden gebracht. U dient rekening te houden met de volgende annuleringskosten die maximaal gehanteerd kunnen worden.

 • Annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom
 • Annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom
 • Annulering vanaf de 28ste dag tot de 7e dag voor de dag van aankomst: 90% van de reissom
 • Annulering vanaf de 7e dag voor de dag van aankomst of later: de volle reissom

Een accommodatie kan hiervan afwijken. In dat geval gelden de voorwaarden zoals de accommodatie deze stelt.

Aansprakelijkheid

Approved by Linda is niet aansprakelijk voor verlies, letsel of welke andere schade dan ook bij de reiziger. De reiziger dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering voor voornoemde situaties.

Approved by Linda is niet aansprakelijk indien de accommodatie een dubbele boeking heeft gemaakt.

Tenzij in geval van opzet of grove schuld van Approved by Linda is Approved by Linda niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die veroorzaakt worden door omstandigheden die met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet door Approved by Linda konden worden voorzien.

Eveneens is Approved by Linda niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht. Hieronder worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Bij sommige accommodaties wordt bij aankomst een borgsom gevraagd. Bij vertrek wordt het bedrag gerestitueerd, eventueel met aftrek van door u veroorzaakte schade. Approved by Linda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een niet uitgekeerde borgsom.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt per persoon per verblijfsdag berekend. De hoogte kan per gemeente verschillen (indicatie ca. €0,40 – €1,50 per persoon per dag). Afhankelijk van de voorwaarden van de accommodatie zal de toeristenbelasting wordt opgenomen in de factuur of zal ter plaatse bij de accommodatie afgerekend dienen te worden.

Privacyverklaring

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

 1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
 2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Door deze nieuwe wet is het belangrijk, dat u weet wat Approved by Linda voor het uitvoeren van de reisovereenkomst over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u Approved by Linda voor het vastleggen van bepaalde persoonsgegevens, toestemming. Afhankelijk van de te leveren dienst betreft het de volgende persoonsgegevens: naam-, adres- en woonplaatsgegevens, geboortedatum, e-mailadres, bankrekeningnummer, ID- of paspoortgegevens, rijbewijsnummer.

Met het instemmen van de reisovereenkomst gaat u ermee akkoord, dat Approved by Linda bovenstaande gegevens vastlegt voor u en uw medereizigers.

Reis op maat

Accommodatie

Het aanbieden van een reis op maat houdt in, dat ‘Approved by Linda’ voor u op zoek gaat naar een accommodatie, anders dan opgenomen in het aanbod op de website. Met deze ondersteunende service denkt ‘Approved by Linda’ met u mee en stelt één of meerdere accommodaties voor die passen bij uw wensen. Indien mogelijk boekt u de voorgestelde accommodatie zelf en verloopt de rest van de communicatie vanuit de accommodatie rechtstreeks met u. ‘Approved by Linda’ fungeert hierin niet als tussenpersoon.

Aan deze bemiddeling kunt u geen rechten ontlenen. ‘Approved by Linda’ is niet verantwoordelijk voor:

 • annulering van de reservering door de verhuurder,
 • niet nakomen van afspraken door de verhuurder,
 • financiële problemen met de verhuurder,
 • uw persoonlijke ontevredenheid over de accommodatie.

Deze bemiddeling bedraagt 5% van het huurbedrag van de accommodatie.

Vlucht

Indien u wenst biedt ‘Approved by Linda’ de mogelijkheid een passende vlucht voor u te vinden. Ook hierbij dient u de boeking van de vlucht zelf te doen. Als het nodig is kan ‘Approved by Linda’ hierbij assisteren om de boekingsprocedure samen met u te doorlopen.

Aan deze bemiddeling kunt u geen rechten ontlenen. ‘Approved by Linda’ is niet verantwoordelijk voor:

 • annulering van de vlucht door de luchtvaartmaatschappij,
 • wijzigingen in de vluchttijden door de luchtvaartmaatschappij,
 • foutieve invoer van persoonsgegevens indien u de boeking zelfstandig uitvoert.

Aan deze bemiddeling zijn geen extra kosten verbonden.

Op zoek naar een onvergetelijke vakantie in Istrië in Kroatië?

Neem contact op met Linda